Impact op Organisaties

Home of Impact is specialist in het begeleiden van teamontwikkeling, organisatievernieuwing en strategieontwikkeling. Wij maken gebruik van de kwaliteiten en kennis die al aanwezig zijn binnen de organisatie. Door nadruk te leggen op wat er al goed loopt, komt er veel positieve energie vrij.

We maken het onzichtbare zichtbaar en gaan hiermee aan de slag. Dit leidt tot betere samenwerking en gezonde conflicten. Zo ontstaat er weer ruimte voor innovatie en creativiteit! Benieuwd wat dit voor jouw team of organisatie kan betekenen? We duiken graag met je onder water!

Teamontwikkeling

Talent wins games, but teamwork wins championships.

Michael Jordan

Teamwork vergt een cultuur waarin men elkaar vertrouwt. Waarin gezonde conflicten bestaan die ten goede komen aan het collectief. En waarin men bereid is persoonlijke agenda’s te laten varen, zodat de teamagenda leidend wordt. Bij teamcoaching spelen conflicterende persoonlijke belangen, persoonlijke relaties en groepsdynamiek een rol.

Door met het gehele team een traject te doorlopen, krijgen de teamleden zowel inzicht in hun eigen gedrag, als begrip voor de verschillende standpunten van elkaar. Dit versterkt het vertrouwen onderling. Dit betekent niet dat iedereen het eens hoeft te zijn, maar dat het team als één front naar buiten treedt. De manier waarop een team in staat is om met elkaar én naar buiten toe te communiceren maakt het verschil.

Onze teamcoaching kenmerkt zich door het positieve en dynamische karakter. In de interactieve programma’s behandelen we de zaken die ertoe doen, waarbij er ook aandacht is voor plezier en verbinding.

Contact

Organisatievernieuwing

Culture eats strategy for breakfast.

Peter Drucker

De bedrijfscultuur staat meer dan eens in de weg van een succesvolle verandering. Vaak verloopt de strategie implementatie niet goed, is het effect van LEAN programma’s gering of komen medewerkers in een burn-out terecht. Organisaties zijn dan geneigd om de strategie te herzien, processen aan te passen of hun personeelsbestand onder de loep te nemen. Maar onderliggende oorzaken als wantrouwen, gebrek aan eigenaarschap of onuitgesproken tegenstrijdige belangen worden niet aangepakt. In onze ogen is een gezonde bedrijfscultuur één van de belangrijkste bedrijfsmiddelen en de basis voor alle activiteiten die een organisatie onderneemt.

Home of Impact helpt organisaties hun cultuur te veranderen. Met als resultaat gemeenschappelijke agenda’s die in lijn zijn met de bedrijfsstrategie en effectieve, plezierige samenwerking. Cultuurverandering is een middel dat tot verbeterde resultaten leidt. Denk aan thema’s als kwaliteitsverbetering, veiligheidscultuur, verhoogde klantwaarde, kostenbesparing, nieuwe vormen van samenwerking, maatschappelijke impact of duurzaamheid. Home of Impact verzorgt interventies waaronder Cultural Values and Norms sessies, MD-trajecten, leiderschapsinterventies, cultuurscans, teamcoaching en groepstrainingen. Plus het programmamanagement van ontwikkeltrajecten.

Contact

Strategieontwikkeling en -executie

Strategy is a commodity, execution is an art.

Peter Drucker

Strategie en executie kunnen niet zonder elkaar. Het is echter de kunst strategie aan executie te verbinden. Als de strategie van een onderneming niet wordt gedragen door de medewerkers, zal dit altijd tot slechte resultaten leiden. Zelfs als medewerkers heel goed zijn in de uitvoering, zullen zij bij een gebrek aan richting suboptimale resultaten behalen.

Tijdens dit traject ontwikkelt Home of Impact samen met een vertegenwoordiging van de organisatie de strategie. Hierin (her)definiëren we zowel de richting, markt, product of dienstportfolio, maar ook de interne cultuur, structuur en competenties. Vervolgens gaan we bij voorkeur met (een deel van) dezelfde mensen de executiefase in. In dit stadium vervullen we een begeleidende rol, zodat de implementatie door de mensen zelf gedragen wordt en de overdracht van programma naar operatie natuurlijk verloopt.

Contact

Teamontwikkeling met Lencioni

Teamwork is not a virtue. It is a choice—and a strategic one.

Patrick Lencioni

Vertrouwen is het fundament van een gezond team.

In gezonde teams waardeer je elkaars kwaliteiten. De meerwaarde van onderlinge verschillen is zichtbaar en er is een omgeving waarin je van elkaar kan en wil leren.

De piramide van Lencioni toont de voordelen van een team dat op basis van vertrouwen samenwerkt. En je ziet aan de andere kant de gevolgen van het ontbreken van vertrouwen. Het model is een stevige basis voor teamontwikkeling. Het start met vertrouwen, waarna er ruimte ontstaat voor respectvolle conflicten, betrokkenheid bij het team, aansprakelijkheid en resultaatgericht werken.

Home of Impact is gecertificeerd Lencioni teamcoach. We kunnen een digitale teamscan verzorgen, waarmee je de uitdagingen van het team op de 5 niveaus van de piramide bloot legt. Vervolgens gaan we met die kennis aan de slag in een op maat gemaakt teamontwikkelingstraject.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw team? Laat het ons weten, we denken graag met je mee.

Contact
KevinImpact op organisaties